KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Tài chính cá nhân là gì?

Kiếm tiền, tiết kiệm tiền, bảo vệ tiền và đầu tư tiền để đạt mục tiêu tài chính. Đây chính là mục đích, là những giá trị của tài chính cá nhân mà chúng ta cần phải hướng đến trong cuộc sống.
*Những bước quan trọng để tạo nên tài chính cá nhân:
+Kiếm tiền: tạo nên thu nhập bằng chính sức lao động của bản thân mình từ những công việc làm công , nghề tự do hay tự làm chủ..
+Tiết kiệm và sử dụng tiền: tiết kiệm rồi mới sử dụng tiền, quản lý chi tiêu để có thể tiết kiệm, tích lũy được nhiều nhất.
+Bảo vệ tiền: nên mua bảo hiểm để có thể bảo vệ chính bản thân, gia đình mình và đầu tư số tiền của mình.
+Đầu tư tiền: tiết kiệm đều đặn hàng tháng và đầu tư số tiền mình có một cách hợp lí.
+Mục tiêu tài chính cá nhân: học cách tính các bài toán về mục tiêu tài chính cá nhân
***Khái niệm mục tiêu tài chính:

+An toàn tài chính: quỹ tài chính cá nhân đủ để cung cấp các nhu cầu thiết yếu: nhà, ăn uống, đi lại… cho chúng ta trong 1 năm, mà không cần phải làm việc.
+Đảm bảo tài chính: quỹ tài chính cá nhân đủ để cung cấp các nhu cầu thiết yếu: nhà, ăn uống, đi lại, và 50% các nhu cầu tiện nghi như: trang phục, giải trí… cho chúng ta trong 1 năm, mà không cần phải làm việc.
+Độc lập tài chính: quỹ tài chính cá nhân đủ để cung cấp cho chúng ta một cuộc sống tương đương với cuộc sống hiện tại mà chúng ta không cần phải làm việc.
+Tự do tài chính: Quỹ tài chính cá nhân đủ để cung cấp cho chúng ta hơn một cuộc sống tương đương với cuộc sống hiện tại mà chúng ta không cần phải làm việc.