Làm gì khi chán ghét công việc hiện tại?

Làm gì khi chán ghét công việc hiện tại? Ngoài gia đình, tình yêu, cuộc sống, thì chủ đề mà đa số chúng ta quan tâm phải kể đến thành công. Người xưa vẫn thường nói được cái này thì mất cái kia.Giống như kiểu  được tình thì mất tiền được tiền thì mất tình.