SỬ DỤNG TIỀN

Tôi từng tự đặt ra câu hỏi với chính mình, vì sao tôi không kiếm được nhiều tiền, tại sao lãng phí tiền bạc vì những điều vô bổ, vì sao tôi luôn sống trong tình trang túng quẫn.

Khi hiểu về tiền, tôi thay đổi, tôi yêu tiền, biết cách để kiếm tiền, tiền đẻ ra tiền và quản lý tốt chi tiêu của chính bản thân mình.

Tất cả đều đến từ việc : QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN !

Giàu có về tiền hay tự do tài chính?

Bạn chỉ muốn giàu có về tiền hay tự do tài chính? “Thất bại trong chuẩn bị có nghĩa là bạn chuẩn bị để thất bại!”. – Benjamin Franklin Trước đây bạn có từng chơi bất kỳ một trò chơi điện tử nào không ? Trong lần chơi đầu tiên bạn sẽ làm gì trước