Tag Archives: tự do tài chính

Giàu có về tiền hay tự do tài chính?

Bạn chỉ muốn giàu có về tiền hay tự do tài chính? “Thất bại trong chuẩn bị có nghĩa là bạn chuẩn bị để thất bại!”. – Benjamin Franklin Trước đây bạn có từng chơi bất kỳ một trò chơi điện tử nào không ? Trong lần chơi đầu tiên bạn sẽ làm gì trước